Renas logo

Mottak av alle typer avfall

Gratismottak av

  • Metallskrap stort og smått
  • Alle typer elektrisk utstyr
  • Papp og papir
  • Dekk (uten felg)
  • Landbruksplast
  • Næringslivsplast
  • Spesialavfall, untatt avløpsslam, flytende avfall, radioaktivt avfall, eksplosivt avfall og smittefarlig avfall.GrontPunkt

Åpningstider:

  • Fra 1.april til 1.november er det åpent hver torsdag kl 15:00 til 19:00, samt siste lørdag i mnd
  • Fra 1. november til 1. april er det åpent annenhver torsdag kl 15:00 til kl 19:00

Se også tømmekalender.

Vi tar forbehold om endringer.

 

 

Informasjon

Bekkeseth AS
3632 Uvdal

Telefon: 95 13 78 73

Kort om oss

Bekkeseth AS driver med renovasjon, septiktømming og containerutleie.