Kildesortering er sortering av avfall hos avfallsprodusenten

kildesorteringSøppelet kan sorteres av husstander, forbrukere, forretninger o.l.

Hensikten med kildesortering er å tilrettelegge for god materialgjenvinning og gjenvinning av våtorganisk avfall.

Når man kildesorterer, sorterer man avfallet i forskjellige avfallstyper etter hva de er laget av. For eksempel kan man i de fleste norske kommuner levere glass og metall, elektrisk og elektronisk avfall (etter EU direktiv), papp, papir, kartong, plastemballasje og våtorganisk avfall (matavfall). God kildesortering muliggjøre gjenvinning ved å bruke avfallet som råvare helt eller delvis i produksjon av nye varer. På denne måten holdes ressursene i et kretsløp, og behovet for å stadig hente ut nye naturressurser blir mindre.


Les mer om kildesortering og gjenvinnig hos sortere.no

Informasjon

Bekkeseth AS
3632 Uvdal

Telefon: 95 13 78 73

Kort om oss

Bekkeseth AS driver med renovasjon, septiktømming og containerutleie.